top of page

Dante - ojciec języka włoskiego

Zaktualizowano: 12 lis 2021

Język, który dziś znamy jako włoski, rozwinął się z dialektu florenckiego, którym posługiwał się wybitny włoski poeta Dante Alighieri, twórca Boskiej Komedii jednego z najsłynniejszych poematów na świecie, uznawanego za arcydzieło literatury włoskiej.

Boska Komedia jest esencją średniowiecznej myśli filozoficznej, teologicznej, historycznej oraz obrazem średniowiecznej rzeczywistości.

Boska Komedia daje nam wyraźny światopogląd życia w XIII wieku, którego podstawą był Teocentryzm. Przekonanie, że życie człowieka, jego myśli i czyny powinny wiązać się z Bogiem. Również wszelkie przejawy twórczości powinny były dotyczyć przede wszystkim Boga - artyści oraz malarze winni byli tworzyć na chwałę Boga; żołnierze walczyć z jego przeciwnikami; zakonnicy modlić się na chwałę Jego, a chłopi pracować, a żeby reszta nie musiała zaniedbywać swoich obowiązków wobec Pana.

To prowadziło do bezustannej walki z grzechem i potępieniem, oraz do nieskończonej walki człowieka z samym sobą, aby nie ulec ziemskim pokusom. Życie na Ziemi było jedynie krótkim etapem w drodze do prawdziwego życia - wiecznego życia w niebie.

Dante w Piekle - pierwszej części Boskiej Komedii opisał dziewięć kręgów piekła, do których trafiali grzesznicy, którzy żyli w mroku grzechu. Najmniejszej karze zostali poddani Ci, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa między innymi wielcy filozofowie Sokrates, Platon i Arystoteles, najwyższej zaś heretycy oraz zdrajcy Pana.

Nad tym arcydziełem artysta pracował aż do śmierci i był pierwszym poetą, który stawił opór i który napisał dzieło w dialekcie toskańskim - uważał swoje dzieło za czternastowieczną encyklopedię, za summę ówczesnej wiedzy i wizji świata, dlatego napisał je w dialekcie, który pozwoliłby na przeczytanie go również prostym ludziom i chłopom, pragnął aby każdy obywatel miał możliwość przeczytania jego wielkiego dzieła, również ten który nie posługiwał się łaciną.

Za jego przykładem poszli także wybitni pisarze tj. Petrarca i Boccacio, co przyczyniło się do tego, że dialekt toskański zyskał na popularności a w następstwie został wzniesiony do rangi języka literackiego.0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page