top of page

Passato prossimo - zastosowanie i budowa

Zastosowanie:


Passato prossimo jest jednym z najczęściej używanych czasów w języku włoskim . Używamy go do wyrażania czynności przeszłych dokonanych pozwala nam on opisać niemal każdą przeszłą dokonaną sytuację z przeszłości.


Czas przeszły Passato Prossimo wyraża jakieś zakończone wydarzenie w przeszłości, które:

 • zakończyła się "przed chwilą";

 • ma swoje skutki w teraźniejszości;

 • która miała miejsce we wciąż trwającym okresie czasu.

Wydarzenie zakończone przed chwila:

 • Sono appena arrivata. - Właśnie dotarłam.

 • Ho parlato con lei 10 min fa. - Rozmawiałam z nią 10 min temu.

Skutki w teraźniejszości:

 • Dieci anni fa Anna si è trasferita a Milano. - Dziesięć lat temu Anna przeprowadziła się do Mediolanu (i dalej tam mieszka).

 • Nel 2005 si sono conosciuti e oggi si sposano. - W 2005 roku poznali się, a dziś biorą ślub.

Miała miejsce we wciąż trwającym okresie czasu:

 • Questa settimana ho mangiato sono un cornetto. - W tym tygodniu zjadłam tylko jednego rogalika.

 • Quest'anno non sono andato in vacanza. - W tym roku nie pojechałem na wakacje.Budowa:


Czas PASSATO PROSSIMO jest czasem złożonym - składa się z czasownika posiłkowego ESSERE lub AVERE oraz imiesłowu biernego czasu przeszłego tzw. participio passato.


AVERE / ESSERE + PARTICIPIO PASSATO


Czasowniki pomocnicze używamy w czasie teraźniejszym czyli:


AVERE

​IO

HO

NOI

ABBIAMO

TU

HAI

VOI

AVETE

LUI/LEI/LEI

HA

LORO

HANNO

ESSERE

IO

SONO

NOI

SIAMO

TU

SEI

VOI

SIETE

LUI/LEI/LEI

È

LORO

SONO

IMIESŁOWY TWORZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:​ARE

ATO

ERE

UTO

IRE

ITOCzasowniki musimy podzielić na poszczególne koniugacje -ARE, -ERE, -IRE następnie dodajemy do tematu czasownika odpowiednie końcówki:

 • końcówkę -ATO dodajemy do czasowników z 1 grupy czyli -ARE: PARLARE - PARLATO MANGIARE - MANGIATO

 • końcówkę -UTO dodajemy do czasowników z 1 grupy czyli -ERE: CREDERE - CREDUTO VENDERE - VENDUTO

 • końcówkę -ITO dodajemy do czasowników z 1 grupy czyli -IRE: FINIRE - FINITO PARTIRE - PARTITO


Trzeba niestety pamiętać, że niektóre formy tworzą participio passato w sposób nieregularny!

essere / stare ➛ stato attenzione! te dwa czasowniki mają ten sam imiesłów!

vivere ➛ vissuto

venire ➛ venuto

nascere ➛ nato

bere ➛ bevuto

conoscere ➛ conosciuto


W następnym poście możecie sprawdzić kiedy używać czasownika pomocniczego ESSERE a kiedy AVERE! :)


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page