top of page

Matura z języka włoskiego - jak napisać rozprawkę

Zaktualizowano: 11 lis 2021

Najczęściej zdający proszeni są o napisanie rozprawki, w której muszą przedstawić argumenty za i przeciw postawionej tezie. Jak napisać dobrą rozprawkę po angielsku i zdobyć maksymalną liczbę punktów na maturze? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Jak każda pisemna forma wypowiedzi w języku włoskim, także rozprawka powinna być jasno podzielona na części i oddzielne akapity. Twoja praca pisemna musi zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie.


Główne zasady:

  • omawia zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny,

  • wszystkie jej części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) są podporządkowane jednej myśli głównej,

  • zawiera jasno sformułowaną tezę, odpowiednią do formy (rozprawka za i przeciw lub rozprawka przedstawiająca opinię),

  • charakteryzuje się stylem formalnym.


Rozprawka w języku włoskim to forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje poglądy na temat wybranego zagadnienia, szuka odpowiedzi na postawione pytanie lub wyjaśnia jakiś tok rozumowania, podając odpowiednie argumenty.

Naszym celem jest przekonać odbiorcę do postawionej tezy - w rozprawce teza powinna być neutralna.


Struktura

Rozprawka

​WSTĘP / TEZA

Przedstawienie głównej tezy rozprawki

AGUMENTY "ZA"

Przedstawienie argumentów na poparcie:

Pierwszy argument za:

– Dowód / Wyjaśnienie

– Dowód / Wyjaśnienie

Drugi argument za

– Dowód / Wyjaśnienie

– Dowód / Wyjaśnienie

ARGUMENTY "PRZECIW"

Przedstawienie argumentów "przeciw":

Pierwszy argument przeciw

– Dowód / Wyjaśnienie

– Dowód / Wyjaśnienie

Drugi argument przeciw

– Dowód / Wyjaśnienie

– Dowód / Wyjaśnienie

ZAKOŃCZENIE

Podsumowanie tekstu​Jak napisać rozprawkę z języka włoskiego na egzaminie maturalnym?Wstęp


We wstępie rozprawki zawsze musi się znaleźć bezstronna teza. Ponieważ dzięki temu czytelnik będzie wiedział co chcecie przedyskutować. Najprościej jest wprowadzić temat pisząc jedno-dwa zdania wprowadzenia a potem jedno zdanie z tezą. Pisząc rozprawkę należy przedstwić bezstronną tezę - nie możesz wyrażać swojej opini - to bardzo ważne.


Teza powinna przede wszystkim być dobrze zaplanowana, logiczna i treściwa. A także powinna wprost mówić o tym, że dane rozwiązanie czy dana kwestia ma zalety i wady albo że można na nią popatrzeć z różnych perspektyw. To nie zmienia się niezależnie od tematu rozprawki. W tezie należy zawrzeć słowa klucze: zalety i wady(vantaggi e svantaggi, i pro e i contro, lati positivi e negativi).Przydatne zwroty:


All’inizio vale la pena dire che... - Na początku warto powiedzieć, że...

Prima di tutto... / Soprattutto... - Przede wszystkim...

Il problema/questione/fenomeno di… è/sembra essere/sembra essere sempre stato… - Problem/kwestia/zjawisko… jest/wydaje się być/było zawsze…

Sui media si è molto discusso di... - W mediach dużo dyskutowano na temat…

Hai mai pensato/considerato...? - Czy kiedykolwiek myślałeś/rozważałeś…?

Al giorno d'oggi quasi tutti... - Obecnie prawie wszyscy…

Molte persone credono che... - Wiele osób wierzy, że…Zalety - argumenty "za"


Z zasady w pierwszej kolejności przedstawiane są argumenty “za” czyli zalety opisywanej sytuacji, zjawiska czy rozwiązania. Przygotowując więc plan rozprawki, zacznij od dwóch-trzech argumentów popierających opisywaną tezę.Przydatne zwroty:


Il vantaggio più importante è... - Najważniejszą zaletą / wadą jest...

Un altro vantaggio - Kolejną zaletą / wadą jest...

Un altro lato positivo è - Kolejną dobrą stroną / złą stroną jest...

Inoltre... - Ponadto...

Comunque... - Jednak...

Secondo alcuni... - Według niektórych...

D’altra parte... - Z drugiej strony...

Non è senza importanza che... - Nie jest bez znaczenia, że...Wady - argumenty "przeciw"


W następnym akapicie należy przedstawić argumenty “przeciw”. Powinno ich być tyle samo, ile argumentów “za”.


Lo svantaggio più importante è... - Najważniejszą zaletą / wadą jest...

Un altro svantaggio - Kolejną zaletą / wadą jest...

Un altro lato negativo è - Kolejną dobrą stroną / złą stroną jest...Zakończenie


Zakończenie jest ostatnim akapitem, w którym należy podsumować swoją wypowiedź.


Tutto sommato... /In conclusione... / Infine... - Podsumowując...

Alla fine... - W końcu...


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page